IPOE, jako nowy projekt, powstało w 2020 roku, jednak leżąca u jego podstaw idea stanowi kumulacje lat pracy, doświadczenia i wiedzy. Wywodzimy się z dwóch różnych perspektyw, które spotkały się na jednej płaszczyźnie.

Kwestionując, weryfikując i eksplorując je zyskaliśmy na zrozumieniu, Aspektem, który zawsze był nam wspólny, stanowiąc jednocześnie powód powstania IPOE, są kluczowe wartości, które leżą u podstaw osteopatii, a nawet, idąc dalej – naszego sposobu bycia.

Magdalena Klimaszewska & Jonathan Parsons

Z

Wiedza jest kluczowa

Dogłębna znajomość anatomii, fizjologii czy nauk medycznych, jak również zrozumienie koncepcyjnej/ filozoficznej perspektywy osteopatii umożliwia stworzenie spójnej jedności. Wiedza obecna w otaczającym nas świecie wpływa na sposób postrzegania i zrozumienia nie tylko naszej rzeczywistości, ale również rzeczywistości innych ludzi, w tym naszych pacjentów.

Z

Rozwój umiejętności praktycznych jest istotny

Doskonalenie umiejętności praktycznych wymaga czasu; wyobraź sobie muzyka, który do perfekcji opanował grę na danym instrumencie oraz godziny pracy, które za tym stoją. By rozwinąć doskonałość tej sztuki, nasz zawód wymaga takiego samego poświecenia „rzemiosłu” osteopatii.

Z

Nasze zrozumienie i refleksje pozwalają nam stosować zdobytą wiedzę i umiejętności w realnym świecie

Istotne tu jest również postrzeganie holizmu w nas samych, tej indywidualnej soczewki, przez którą obserwujemy i interpretujemy rzeczywistość. Wielowarstwowość świata, złożoność tego kim jesteśmy oraz zebranych doświadczeń, które nas ukształtowały. I ostatecznie – uwzględniając perspektywę i potrzeby naszych pacjentów- mieć umiejętność tworzenia płaszczyzny, na której przebiega proces terapeutyczny.

Z

Wierzymy, że wszystkie te elementy, gdy są połączone

umożliwiają nam stanie się osteopatą wyposażonym w niezbędną wiedzę i zdolności, co jednak istotniejsze – osteopatą wyjątkowym i indywidualnym, posiadającym zrozumienie i wgląd w to jak i dlaczego stosować dane koncepcje i praktyki, aby w jak najlepszy sposób nieść pomoc pacjentom.

Z

Celem IPOE jest uwzględnienie wszystkich tych konceptów tak

aby umożliwiały i wspomagały indywidualny rozwój każdego uczestnika naszych kursów.

 

Aktualne kursy

Tensegracja i jej zastosowanie w terapii manualnej

Tensegracja jako obszar badan naukowych ma swoje początki w późnych latach 1940’. Jej zasady w kolejnych dekadach były stopniowo włączane w liczne obszary badan oraz praktycznego zastosowania.
Szczegóły opis kursu
Z nadejściem przełomowych, opartych na faktach prac Donalda Ingbera w zakresie tensegracji na poziomie komórkowym, koncepcja ta wprowadzona została w obszar nauk biologicznych oraz medycyny, rewolucjonizując postrzeganie struktury i funkcjonowania ciała na każdym z poziomów hierarchii, od poziomu nano do całego ciała, systemu, a nawet dalej.

Z perspektywy terapeutycznej, tensegracja daje nam wyjaśnienie wielu korzystnych zniam, odbywających się zarówno lokalnie jak i dystalnie, wynikających z szerokiego zakresu stosowanych przez nas działań terapeutycznych oraz różnych podejść – od pracy mięśniowo- powięziowej poprzez energetyczne i witalistyczne modele pracy terapeutycznej.
Jeśli praca powięziowa znajduje się w Twoim obszarze zainteresowań , tensegracja da Ci klucz do jej głębszego zrozumienia, przekładając się na udoskonalenie jej praktycznego zastosowania.

W trakcie trzydniowego kursu zabierzemy Cię w podróż, podczas której odkryjesz zasady tensegracji oraz jej znaczenie w różnych koncepcjach terapii manualnej, którymi posługujesz się w swojej praktyce na codzień. Omówimy i praktycznie wprowadzimy Cię również w podejścia najczęściej stosowane w praktyce osteopatycznej.

Zawartość kursu
Teoria
Architektoniczne korzenie tensegracji (Buckminster Fuller i Snelson)
Zmiana perspektywy z Newtonowskiego modelu kompresyjnego na model nie-newtonowskich “tensional field” (pól naprężeniowych)
Zalety struktur tensegracyjnych; dlaczego są one lekkie i silne, najprawdopodobniej odgrywając naważniejszą role w samostabilizacji.
Samoorganizacja, fraktalna powtarzalność oraz kontinuum,
Tensegracja na poziomie komórkowym oraz mechanotransdukcja
Powięź oraz kolagenowa, obejmująca wszystko wewnętrzna sieć ( Guimberteau)
Biotensegracja oraz jej rola w zrozumieniu wzajemnych zależności ciała na poziomie układów/ systemów.
Komunikacja w obrębie sieci kolagenowej
Tensegracja w podejściach osteopatycznych/ manualnych

Część praktyczna
Przedstawiony zostanie zakres technik, który postrzegany jest jako część funkcjonalnego/ kranialnego podejściach osteopatycznego. Będą one praktycznym przełożeniem przedstawionej wcześniej teorii, prezentując podejścia oparte na fraktalnej/ hierarchicznej koncepcji samoorganizacji ciała/ systemów.
Nauczysz się wykorzystania tej koncepcji na poziomie śródkostnych, stawowym, trzewno- powięziowym oraz membranowym w róznych obszarach ciała.
W planie m.in.

Palpacja powięziowa
Umiejętność lokalizowania się na różnych poziomach/ tkankach
Techniki śródkostne
– Uwolnienie dysfunkcji śródkostnych, powięziowy “unwinding” (rozplątywanie/ odwijanie) kości długich
Unwinding na poziomie stawowym
– Pojedynczych stawów ( Równoważenie napięć więzadłowych (BLT)/ unwinding)
– Zastosowanie w obrębie kilku stawów (unwinding kończyn)
Uwolnienia AP (w projekcji przednio- tylnej) m.in. na pozimie śródpiersia, ścięgna centralnego etc.
Zasady HVLA w koncepcji “soft locking” (miękkiego ryglowania)

Korzyści
Kurs ten pomoże fizjoterapeutom/ osteopatom w zrozumieniu korzyści terapeutycznych z perpektywy biomechanicznej oraz zaoferuje interesujący, częściowo oparty na dowodach, wgląd w to, jak niektóre z podejść witalistycznych wykorzystywanych w naszej pracy na codzień mogą wywoływać pożądany efekt.
Praktycznie kurs oferuje uczestnikom zakres technik, które będą możliwe do wykorzystania od razu po ukończeniu kursu, będąc tym samym wstępem do osteopatii w obszarze funkcjonalnym/ kranialnym.
Dla kogo?
Uczestnicy muszą posiadać dobry poziom umiejętności palpacyjnych oraz praktykować w obszarze pracy manualnej (osteopaci, fizjoterapeuci)
Doświadczenie w obszarze osteopatii czaszkowej będzie pomocne, lecz nie stanowi warunku uczestnictwa.

Kiedy: 03 – 05.06.2022

Gdzie: Kraków

Cena: 1600 PLN

Prowadzący:

 

Maserkursy dla osteopatów

Udoskonalenie podejścia strukturalnego: zastosowanie i terapia

Kurs ten został stworzony w celu opanowania i udoskonalenia zastosowania podejścia strukturalnego, ze szczególnym naciskiem na techniki maniulacyjne z dużą prędkościa i małą amplitudą (HVLA) wykorzystywane w obszarze szkieletu osiowego.

Szczegóły opis kursu

Na poziomie kształcenia podstawowego, często spotykamy się z sytuacją, w której poszczególne podejścia czy techniki nauczane są w określony sposób  tj. jeden rodzaj wykonania, stanowiąc pewien “wytrych” ma być skuteczny dla wszystkich pacjentów. Mija się to jednak z rzeczywistością, gdyż każde podejście – aby być efektywne- wymaga często sporych adaptacji . Naszym celem jest wyjaśnienie logiki oraz racjonalnego uzasadnienia leżącego u podstaw, tak, aby z poziomu zrozumienia można było dokonać specyficznych i niezbędnych zmian, tym samym poprawiając swoje umiejętności oraz pewność siebie w tym obszarze.

Kurs w dużej mierze skupiony będzie na praktyce głównie po to, aby dać Ci możliwość  rozwinięcia swoich kompetencji.

Wszystkie techniki manipulacyjne prezentowane na kursie będą technikami opierającymi się na idei tzw. “soft locking’u”. Bazują one na koncepcji “floating field” wywodzącej się z tensegracji, angażującej metodę minimalnego ryglowania stawu, dając tym samym możliwość precyzyjnego wykonania techniki. Przekłada się to zarówno na komfort pacjenta, ale również –  co ważniejsze – na bezpieczeństwo.

 

Istotne dla nas jest również to,co chciałbyś poprzez ten kurs osiągnąć, a punktem wyjścia do zrealizowania materiału będzie Twój poziom oraz doświadczenie. Na podstawie posiadanych przez Ciebie umiejętności oraz zrozumieniu osteopatii w obszarze podejścia pośredniego i bezpośredniego, część praktyczna będzie skrojona na miarę indywidualnych potrzeb. Z racji małej grupy, niezależnie od tego czy jesteś doświadczonym terapeutą chcącym udoskonalić swoje umiejętności bądź osobą poruszającą się głównie w domenie pracy pośredniej z założeniem opanowania podejścia HVLA – będziemy w stanie dostosować przekazywany materiał w zależności od potrzeb.

Pomimo tego, że domena strukturalna będzie głównym aspektem tego kursu, wiele z omawianych koncepcji będzie miało zastosowanie i przełożenie na inne obszary osteopatii.

Z racji niewielkiej ilości osób (14 uczestników), kurs dostosowany będzie do potrzeb grupy tak, aby skupić się na poprawie każdego aspektu Twojej pracy strukturalnej.

Zawartość kursu:

Treść kursu obejmować będzie praktyczne podejście w modelu pracy strukturalnej opierające się na zasadzie “soft locking” w technikach HVLA (jak poniżej) oraz ich modyfikacje.

Omówimy również aspekty planowania terapii i holistycznego spojrzenia na pacjenta, wykorzystując modele, które będą nam pomocne w zrozumieniu pacjenta i jego problemów (różne koncepcje osteopatyczne, elementy psychoneuroimmunologii, diagnostyki różnicowej itd.), co da Tobie- jako terapeucie- możliwość refleksji nad oczekiwanymi efektami, ich ocenę i analizę, wspierając tym samym Twoje doświadczenie i rozwój. 

Kręgosłup szyjny

Cervical “wheel”  – pośrednie i bezpośrednie podejście manipulacyjne w różnych pozycjach

C0/C1 – podejście pośrednie/ bezpośrednie

Przejście szyjno- piersiowe; z modyfikacją dla górnych żeber oraz górnych kręgów piersiowych w różnych pozycjach

Kręgosłup piersiowy

Klasyczne techniki “thorax dog” (dla kręgosłupa oraz żeber)

Techniki “lift” dla kręgosłupa i żeber ( również dla przejścia C-Th, dolnego odcinka piersiowego oraz lędźwiowego w równych pozycjach (stojąca/ siad)

Odcinek lędzwiowo- krzyżowy

Technika “side roll” dla odc. lędźwiowego – pośrednia i bezpośrednia z modyfikacją dla kręgosłupa lędźwiowego, stawu biodrowo-kryżowego i krzyżowo- biodrowego;

Podejścia manipulacyjne dla kości krzyżowej

“sacral toggle”

“leg tug” (dla stawu krzyżowo- biodrowego, przejścia lędźwiowo- krzyżowego oraz kończyny dolnej)

Kiedy: 18 – 20.03.2022

Gdzie: Jakubowice koło Namysłowa; Ośrodek Jakubus
www.jakubus.pl

Cena: 1700 PLN

Prowadzący:

 

Masterkursy dostępne wkrótce

Kursy pediatryczne

Więcej informacji niebawem.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub sugestie dotyczące kursów napisz do nas na: contact@ipoe.com.pl

Prowadzący:

Osteopathy: Vitadynamic approach

Więcej informacji niebawem.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub sugestie dotyczące kursów napisz do nas na: contact@ipoe.com.pl

Prowadzący:

Powięź w osteopatii

Więcej informacji niebawem.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub sugestie dotyczące kursów napisz do nas na: contact@ipoe.com.pl

Prowadzący:

Projekt „Kirgistan”

„Projekt Kirgistan” jest inicjatywą, której celem jest zwalczanie wykluczenia spowodowanego stanem zdrowia oraz pomoc lokalnej społeczności. Zespół wolontariuszy będących czynnymi zawodowo osteopatami wyrusza, aby za pomocą medycyny manualnej ratować sprawność dzieci i dorosłych. Pomimo wyjątkowo trudnych warunków panujących na miejscu, osteopatów chętnych, aby nieść pomoc nie brakuje. 

Surowe realia życia panujące na miejscu nie sprzyjają rozwojowi. Przeżycie wymusza ciężką fizyczną pracę, która upośledza zdrowie ludzi. Jednocześnie praca ta, oznacza możliwość zdobycia środków do życia. Gdy świat nie jest sprawiedliwy w lokacji swych dóbr, na sprawiedliwość powinniśmy zdobyć się my – zwykli ludzie. Gdy mamy wpływ na czyjeś życie, powinniśmy go dobrze wykorzystać.

 

Projekt Kirgistan, poza pracą osteopatów i fizjoterapeutów na miejscu, to również Mądry Wolontariat. Co mamy na myśli? Chcemy, aby nasze działania miały długofalowy skutek, a nie stanowiły jedynie chwilowego plastra na problemy, które na co dzień towarzyszą tamtejszej społeczności. Część naszych działań skupiona będzie również na edukacji lokalnych terapeutów, tak aby w jeszcze skuteczniejszy i bezpieczniejszy sposób mogli pomagać tym, którzy tego potrzebują.

 

 

Nasza praca będzie głównie skupiona na tych, dla których dostęp do jakiejkolwiek opieki zdrowotnej jest najbardziej utrudniony. Terapie prowadzone będą w różnych miejscach, począwszy od sierocińców, ośrodków opiekuńczych dla dzieci i osób starszych, jurtach położonych w kirgiskich górach czy gabinetach zaprzyjaźnionych lokalnych lekarzy.

Rezerwacja kursów

Prosimy o rezerwację TUTAJ na stronie naszego partnera

lub telefonicznie +48 730 333 802

e-mail: contact@ipoe.com.pl

Adres w Polsce:
IPOE POLAND
Bohaterów Warszawy 17, 46-100 Namysłów

Adres w UK:
IPOE Ltd
20-22 Wenlock Road, London N1 7GU

Zapoznaj się z naszym regulaminem i polityką prywatności.

Dyrektor Russian Academy of Osteopathic Medicine.

Główne specjalizacje medyczne: pediatria, osteopatia. W 1988 uzyskała tytuł MD (doktor medycyny) na Leningrad Paediatric Medical Institute. W 2000 roku jako będąc w jednej z pierszych grup z Rosji, ukończyła European School of Osteopathy (UK).

Od 2001 jest oficjalnym przedstawicielem ESO (European School of Osteopathy) w Rosji. Mówca na wielu międzynarodowych konferencjach osteopatycznych zarówno w Rosji jak i poza jej granicami, wielokrotnie prowadząc na nich warsztaty; twórca wielu publikacji w czasopismach medycznych.

Od 2007 do 2011 Członkini Executive Committee of World Osteopathic Health Organization oraz członkini United National Register of Osteopaths (Russia).

Posiada swoją własną metodologię i zrozumienie pracy osteopatycznej, zarówno pod kątem diagnozy jak i terapii.

You have Successfully Subscribed!

Jon skończył studia osteopatyczne w ESO (European School of Osteopathy) w 1989 roku oraz MSc w Osteopatii w 2004 roku.

Od 1989 pracuje w obszarze edukacji osteopatycznej, regularnie prowadząc szkolenia w całej Europie zarówno na poziomie studiów podstawowych jak i kursów podyplomowych.

Związany przez 25 lat z European School of Osteopathy, przez ostatnie 4 lata pracując jako freelancer.

Współzałożyciel Institute of Postgraduate Osteopathic Education.Jon jest doświadczonym wykładowcą, posiadając tytuł PGCHE ( Postgraduate Certificate in Higher Education) oraz MA w obszarze badań. Jest również starszym pracownikiem naukowym Higher Education Academy (HEA).

Jest również współautorem książki: Osteopathy: Models for Diagnosis, Treatment and Practice. Obecnie dzieli swój czas pomiędzy praktyką gabinetową a nauczaniem.

You have Successfully Subscribed!

Paolo Tozzi, Msc Ost, DO, PT międzynarodowy wykładowca, osteopata.

Były członek Osteopathic European Academic Network (OsEAN) oraz były v-ce dyrektor School of Osteopathy CROMON of Rome. Od 2013 roku członek Fascia Science and Clinical Applications Advisory Board of the Journal of Bodywork and Movement Therapies since 2013.

Paolo prowadzi kursy podyplomowe z zakresu osteopatii we Włoszech i reszcie Europy, Ameryce Południowej oraz Japonii, a także Master Kursy z zakresu Zintegrowanej Posturologii Klinicznej (Integrated Clinical Posturology) oraz Medycyny Naturalnej na uniwersytecie Tor Vergata w Rzymie i zajęcia z biomechaniki dla terapeutów zajęciowych na uniwersytecie A. Gemelli w Rzymie. Mówca na wielu międzynarodowych kongresach medycyny osteopatycznej oraz terapii manualnej, w tym International Fascia Research Congress.

Paolo jest również autorem wielu książek z obszaru osteopatii oraz artykułów w temacie powięzi; jest również ekspertem z dziedziny osteopatii zwierzęcej zwierząt domowych i egzotycznych.

You have Successfully Subscribed!

Najbliższy kurs 03–05.06.2022 w Krakowie

 

Tensegracja i jej zastosowanie w terapii manualnej

 

Zapisz się tutaj!

 

lub telefonicznie +48 730 333 802

 

You have Successfully Subscribed!